Annulering

Annulering of vergeten afspraak

Helaas heb ik moeten constateren dat gemaakte afspraken voor een behandeling te vaak niet worden nagekomen. Soms krijg ik net van tevoren een berichtje dat een afspraak niet door kan gaan, maar al te vaak gebeurt het dat een cliënt helemaal niet thuis is. Een ieder zal begrijpen dat dit erg vervelend is. Immers voor de behandeling plan ik tijd in. Mijn werkzaamheden als pedicure / voetverzorger zijn niet alleen professioneel, maar inmiddels ook beroepsmatig. Dat houdt in dat ik hiermee een inkomen genereer en dat het alles behalve een vrijblijvende hobby is. Kort van te voren lukt het mij daarom niet om nog een andere cliënt in te plannen.

Geleerd door mijn ervaring moet ik hiervoor in het vervolg duidelijke regels hanteren:

  1. Tot 24 uur voor uw afspraak kunt u zonder opgaaf van reden uw afspraak annuleren dan wel verzetten. Spreek gerust mijn antwoord apparaat in. Ik bel u dan zo snel mogelijk terug;
  2. Uiteraard heb ik in voorkomende gevallen alle begrip voor zeer plotselinge en onvoorziene omstandigheden;
  3. Bij annulering minder dan 24 uur voor uw afspraak of verzuim (vergeten afspraak) ben ik genoodzaakt de gereserveerde tijd / behandeling alsnog in rekening te brengen.

Ik vertrouw op uw begrip hiervoor.