Privacy

Privacyverklaring

Hoelang bewaar ik u gegevens
Pedicure Evelien bewaart u gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om doelen te bereiken. Uw gegevens blijven maximaal 5 jaar bewaard nadat u geen cliënt meer bent bij pedicure Evelien. Dit ben ik wettelijk verplicht.

Delen met derden
Pedicure Evelien verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft het recht om u gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt dit kenbaar maken door aan mij te melden.
 
Beveiligen
Pedicure Evelien neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Het is verstandig deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte blijft.